Technologie

Holaira is bezig met de ontwikkeling van een katheter-gebaseerd systeem dat Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD/Chronische Obstructieve Longziekte) aanpakt door het behandelen van de overactieve luchtwegzenuwen door middel van een procedure die Targeted Lung Denervation (TLD, Gerichte Longdenervatie) heet. Net als anticholinerge medicijnen richt TLD zich op de parasympatische innervatie van de longen [1]. Deze eenmalige bronchoscopische procedure biedt een ablatieve therapie aan die de belemmerde luchtwegen opent en daarmee de ademhaling verbetert en het potentieel heeft om een blijvende verbetering van de gehele longen te bieden. Gerichte Longdenervatie wordt momenteel klinisch onderzocht voor chronische obstructieve longziekte en is nog niet commercieel beschikbaar.