Nuvaira kondigt mondelinge presentatie op het internationaal ERS-congres aan, met een bespreking van het belang van gerichte longdenervatie voor de behandeling van COPD

De resultaten uit het AIRFLOW-2-onderzoek laten een vermindering in exacerbaties en andere, met de luchtwegen verband houdende ongewenste voorvallen zien

PARIJS, Sept. 18, 2018 – Nuvaira, een ontwikkelaar van medische hulpmiddelen voor de behandeling van obstructieve longziekten, heeft aangekondigd dat een klinisch abstract door de European Respiratory Society (ERS) is geaccepteerd voor mondelinge presentatie op het 28ste internationale congres te Parijs. De medehoofdonderzoeker, Dirk-Jan Slebos, M.D., PhD, van het Universitair Medisch Centrum Groningen in Nederland, houdt vandaag de eerste openbare presentatie van resultaten uit het klinische AIRFLOW-2-onderzoek (NCT#02058459), het eerste multicenter-, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek van gerichte longdenervatie (TLD, Targeted Lung Denervation) met gebruikmaking van het NuvairaTM-longdenervatiesysteem voor de behandeling van patiënten mat matig tot ernstig COPD.

‘De resultaten uit dit fase II-onderzoek laten een beduidende vermindering zien in met de luchtwegen verband houdende ongewenste voorvallen zoals exacerbaties van COPD en ziekenhuisopnamen van meer dan 50 procent’, aldus dr. Slebos. ‘Ik ben van mening dat deze resultaten belangrijke implicaties hebben voor COPD-patiënten en hun algehele kwaliteit van leven, evenals voor zorgkosten, omdat exacerbaties en ziekenhuisopnamen aanzienlijke kosten met zich mee brengen.’

‘TLD is een eenmalige medische procedure en het is de eerste die zich op de hele long richt door parasympathische zenuwen bronchoscopisch te behandelen om verwijding van de luchtwegen te bevorderen en het gemakkelijker te maken voor patiënten om adem te halen’, zei dr. Slebos. ‘Dit nieuwe longdenervatiesysteem biedt COPD-patiënten mogelijk een langetermijnbehandeling die effecten biedt in aanvulling op medische behandelingen.’

De mondelinge presentatie ‘A double-blind, randomized, sham-controlled study of Targeted Lung Denervation in patients with moderate to severe COPD’ (een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek van gerichte longdenervatie bij patiënten met matige tot ernstige COPD), door dr. Slebos et al., vindt vandaag om 15.00 u. MEZT plaats in kamer 7.3Z2 als deel van de sessie ‘Interventional pulmonology highlights in 2018: ELVR, TLD and BT” (hoogtepunten in interventionele pulmonologie in 2018: ELVR, TLD en BT) (sessie 496, abstractnr. OA4929) in het Paris Expo Porte de Versailles.

‘Het doet ons groot genoegen dat een klinisch abstract over de resultaten van het AIRFLOW-2-onderzoek geaccepteerd is voor mondelinge presentatie op het internationale ERS-congres, de grootste bijeenkomst ter wereld van leiders op het gebied van longziekten’, aldus Martin Mayse, M.D., medeoprichter en hoofd technologie van Nuvaira. ‘Nadat de veiligheid en haalbaarheid van TLD in eerdere onderzoeken bewezen waren, was dit placebogecontroleerde onderzoek de logische volgende stap om de potentiële doeltreffendheid van TLD voor patiënten nader te onderzoeken.’

Ook heeft Nuvaira voor de maandagavond op het ERS-congres een mini-symposium voor deze sector georganiseerd, dat gericht was op TLD als eenmalige behandeling voor COPD en astma. Het programma werd gezamenlijk voorgezeten door Àlvar Agustí, M.D., PhD, directeur van de Clínic Thorax Institute aan het Hospital Clínic de Barcelona, en professor Felix Herth, M.D., PhD, voorzitter van de divisie voor longziekten en ademhalingszorg aan de Thoraxklinik te Heidelberg.

Op het minisymposium hebben vijf medisch deskundigen klinische bevindingen gepresenteerd over onderwerpen zoals: neurale aansturing van glad spierweefsel in de luchtwegen, werkingsmechanisme en het Nuvaira-longdenervatiesysteem, TLD bij COPD en gegevens uit het AIRFLOW-1- en het AIRFLOW-2-onderzoek, TLD bij ernstig astma, en informatie met betrekking tot het komende kernonderzoek, AIRFLOW-3, dat gepland wordt voor centra in Europa, Canada en de VS.

Over COPD

COPD is de overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals een aandoening van de kleine luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden gekenmerkt door chronische en niet volledig reversibele luchtwegobstructie die de normale ademhaling belemmert. Naar schatting lijden wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen aan COPD[1][2].

[i] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2017. Fore Pharma.

[ii] http://www.efanet.org/get-advice/copd

Momenteel worden de meeste patiënten farmacologisch behandeld. Eén of twee keer per dag worden geïnhaleerde medicijnen gebruikt om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen. Andere vormen van behandeling zijn onder meer longrevalidatie, zuurstoftoediening en een chirurgische ingreep. De jaarlijkse financiële last van longziekten in Europa is 141 miljard euro en COPD is goed voor bijna de helft.[3]. In de Verenigde Staten kost COPD naar schatting meer dan 50 miljard dollar per jaar[4].

Over AIRFLOW-2

Het placebogecontroleerde AIRFLOW-2 (NCT#02058459)-onderzoek is opgezet ter evaluatie van de veiligheid van TLD bij patiënten met matige tot ernstige COPD. Aan het onderzoek nemen 82 patiënten bij 15 instellingen in diverse landen in West- Europa deel. De inschrijving is afgerond en de langetermijnfollow-up is gaande. De hoofdonderzoekers zijn Dirk-Jan Slebos, M.D., PhD, Universitair Medisch Centrum Groningen, Nederland en Arschang Valipour, M.D., PhD, Otto-Wagner-Spital, Wenen, Oostenrijk.

Over Nuvaira

Nuvaira is een particuliere onderneming met hoofdkantoor in Minneapolis, Minn. (VS). Het bedrijf heeft het NuvairaTM- longdenervatiesysteem ontwikkeld dat zich toespitst op chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma door de overactieve zenuwen in de luchtwegen te behandelen tijdens gerichte longdenervatie* (TLD). Nuvaira heeft in januari 2016 de CE-markering ontvangen voor zijn Nuvaira-longdenervatiesysteem voor gebruik tijdens TLD. Nadere informatie is te vinden op www.Nuvaira.com.

# # #

Informatie voor de media:

Amy Wolter

+1 (763) 450-5676

info@nuvaira.com

*Gerichte longdenervatie (TLD) is momenteel in klinisch onderzoek voor chronische obstructieve longziekte en is nog niet in de handel verkrijgbaar. Nuvaira is een handelsmerk van Nuvaira, Inc.

[1] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2017. Fore Pharma.

[2] http://www.efanet.org/get-advice/copd

[3] http://www.efanet.org/get-advice/copd

[4] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 rapport

Nuvaira kondigt aan dat de eerste patiënt behandeld is in het RELIEF-1-onderzoek ter evaluatie van een nieuwe methode voor het behandelen van astma

Klinisch onderzoek evalueert baanbrekende, eenmalige procedure bij patiënten met ernstig astma

Minneapolis, Minnesota (VS), 27 maart 2018 – Nuvaira, een ontwikkelaar van medische hulpmiddelen voor de behandeling van obstructieve longziekten, heeft vandaag de behandeling van de eerste patiënt in het klinische RELIEF-1-onderzoek in Europa aangekondigd. Het RELIEF-1-onderzoek (NCT02872298) is een (niet-gerandomiseerd) prospectief, multicenter onderzoek met één groep dat bedoeld is ter evaluatie van de veiligheid en technische haalbaarheid van een procedure die gerichte longdenervatie (TLD, targeted lung denervation) wordt genoemd, waarbij het Nuvaira™-longdenervatiesysteem wordt gebruikt voor de behandeling van ernstig astma.

Het haalbaarheidsonderzoek staat gepland om in totaal 30 patiënten bij centra in Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te behandelen, met een follow-up van de patiënten gepland voor drie jaar. De RELIEF-1-hoofdonderzoekers zijn Nick ten Hacken, M.D., Ph.D., Universitair Medisch Centrum, Groningen (UMCG), Nederland, en professor Pallav Shah, M.D., Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust alsmede Chelsea and Westminster Hospital NHS Foundation Trust te Londen. Dirk-Jan Slebos, M.D., Ph.D., heeft de behandeling van de eerste patiënt op de afdeling Longziekten van het UMCG uitgevoerd.

‘De eerste patiënt heeft de minimaal invasieve therapeutische behandeling zeer goed verdragen en er hebben zich geen procedurele complicaties voorgedaan’, aldus dr. ten Hacken. ‘TLD is de eerste medische procedure die op de gehele long is gericht door de overactieve zenuwen in de longen te verstoren, waardoor de luchtwegen opengaan en het gemakkelijker wordt om adem te halen. Wij voelen ons gesterkt door hoe goed de eerste patiënt op TLD heeft gereageerd en verheugen ons erop nog meer astmapatiënten met deze innovatieve, eenmalige procedure te behandelen.’

Het Nuvaira-longdenervatiesysteem is een kathetersysteem dat ontwikkeld is om patiënten met obstructieve longziekte, specifiek ernstig astma en chronische obstructieve longziekte (COPD), te behandelen. De propriëtaire technologie van het systeem levert gerichte energie die de zenuwsignalen naar de longen verstoort door toepassing van een proces dat bekend staat als denervatie. De eenvoudige, eenmalige bronchoscopische behandeling heeft het potentieel om de hele longen van patiënten met ernstig astma blijvend te verbeteren door geobstrueerde luchtwegen te openen zodat de patiënt gemakkelijker kan ademhalen. Momenteel is astma niet te genezen, maar er zijn behandelmethoden die patiënten kunnen helpen omgaan met de ziekte. Ongeveer driekwart van de astmalijders bestaat uit volwassenen; daarvan lijdt 10 percent aan ernstig astma, dat moeilijk te behandelen is.[1]

‘De behandeling van de eerste patiënt in ons klinische RELIEF-1-onderzoek is een belangrijke mijlpaal in ons streven om een veilige, doeltreffende behandeling voor astmapatiënten overal ter wereld te ontwikkelen’, aldus Dennis Wahr, M.D., chief executive officer van Nuvaira. ‘Eerdere onderzoeken waarin TLD bij COPD-patiënten is geëvalueerd, hebben aangetoond dat dit haalbaar is en beloven aanhoudende resultaten op lange termijn als gevolg van de behandeling. Wij verheugen ons erop om dit belangrijke onderzoek af te ronden.’

Over astma

Astma is een van de meest voorkomende chronische ademhalingsziekten, waaraan naar schatting meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd lijden.[2] Astmalijders hebben er moeite mee lucht in en uit de longen te krijgen als gevolg van vernauwing van de luchtwegen (bronchoconstrictie), verdikking van de luchtwegwanden (ontsteking) en een verhoogde slijmproductie. De aanhoudende lasten van deze ernstige, kostbare ziekte worden geschat op meer dan $50 miljard per jaar met dagelijks meer dan 5.000 bezoeken aan de spoedeisende hulp alleen al in de Verenigde Staten.[3],[4] Bij ernstig astma zijn vaak meerdere medicaties vereist om de symptomen en het risico van opflakkeringen onder controle te houden of te krijgen. Ernstig astma kan ook refractair, ofwel ongevoelig voor de momenteel verkrijgbare medicaties, zijn. Dit houdt in dat deze patiënten ondanks het gebruik van hun medicaties hun astma nog steeds niet onder controle kunnen krijgen en opflakkeringen nog steeds niet kunnen vermijden; daardoor kan hun kwaliteit van leven in het algemeen afnemen.

Over Nuvaira

Nuvaira (voorheen bekend als Holaira) is een particuliere onderneming met hoofdkwartier in Minneapolis, Minn. (VS). Het bedrijf ontwikkelt het Nuvaira™-longdenervatiesysteem dat zich toespitst op chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma door de overactieve zenuwen in de luchtwegen te behandelen tijdens gerichte longdenervatie* (TLD). Nuvaira heeft in januari 2016 de CE-markering ontvangen voor zijn Nuvaira-longdenervatiesysteem voor de behandeling van COPD. Nadere informatie is te vinden op www.Nuvaira.com.

# # #

Informatie voor de media:

Amy Wolter

+1 (763) 450-5676

info@nuvaira.com

*Gerichte longdenervatie (TLD) is momenteel in klinisch onderzoek voor astma en COPD en is nog niet in de handel verkrijgbaar.

Nuvaira is een handelsmerk van Nuvaira, Inc.

[1] G John Gibson, Robert Leddenkemper, Yves Sibille, Bo Lundback. European Lung White Book: Respiratory Health and Disease in Europe. European Respiratory Society, 2013.
[2] Global, regional prevalence for COPD and asthma 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. www.the lancet.com/respiratory. online 16 augustus 2017.
[3] Wang, Emergency department charges for asthma-related outpatient visits. J Health Care Poor Underserved. 2014 februari; 25(1):396–405
[4] Barnett, Costs of Asthma in the United States:2002–2007. J Allergy Clin Immunol januari 2011.

 

Nuvaira kondigt aan dat vier klinische abstracten geaccepteerd zijn voor presentatie op het internationale ERS-congres – Behandeling van COPD en astma met gerichte longdenervatie is het hoofdthema van het minisymposium

MILAAN, 7 sept. 2017 – Nuvaira, een ontwikkelaar van medische hulpmiddelen voor de behandeling van obstructieve longziekten, heeft vandaag aangekondigd dat vier wetenschappelijke abstracten over het Nuvaira™-longdenervatiesysteem zijn geaccepteerd voor presentatie op het aanstaande 27ste internationale congres van de European Respiratory Society (ERS), dat 9–13 sept. 2017 te Milaan, Italië, wordt gehouden. De abstracten kunnen worden bekeken op de ERS 2017-website.

Tijdens een thematische-postersessie over endoscopische longvolumereductie en TLD, die zondagmiddag, 10 september, plaatsvindt presenteren deskundige wetenschappers hun bevindingen uit onderzoeken over de veiligheid en werkzaamheid van gerichte longdenervatie* (targeted lung denervation, TLD), een bronchoscopische procedure die ontwikkeld is om obstructieve luchtwegziekte te verlichten. De abstracten lichten belangrijk preklinisch onderzoek naar de fysiologische respons op longdenervatie evenals klinisch onderzoek naar gezondheidsgerelateerde verbeteringen van de kwaliteit van leven toe.

Voorts heeft Nuvaira aangekondigd dat ze een ‘s avonds gehouden minisymposium bij het ERS organiseren over het gebruik van TLD voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma. Het programma wordt gezamenlijk voorgezeten door Alvar Agustí, M.D., PhD, directeur van de Clínic Thorax Institute in Barcelona, en professor Felix Herth, M.D., PhD, FCCP, voorzitter, divisie voor longziekten en ademhalingszorg, Thoraxklinik, aan de universiteit van Heidelberg. Vijf medische deskundigen presenteren hun bevindingen over onderwerpen zoals: neurale aansturing van glad spierweefsel in de luchtwegen, werkingsmechanisme van TLD, het AIRFLOW-1- en AIRFLOW-2-onderzoek naar TLD bij patiënten met COPD, en het RELIEF-1-onderzoek naar TLD bij patiënten met ernstig astma.

‘Ik voel me enorm gesterkt door de gegevens na één jaar van het gerandomiseerde AIRFLOW-1-onderzoek naar TLD met het Nuvaira-longdenervatiesysteem bij patiënten met COPD,’ zei Dirk-Jan Slebos, M.D., PhD, hoofdonderzoeker van het onderzoek, Universitair Medisch Centrum, Groningen, Nederland. ‘Zoals bij eerdere haalbaarheidsonderzoeken leveren de AIRFLOW-1-gegevens sterke aanwijzingen dat TLD haalbaar is, dat de behandeling een aanhoudend effect heeft en zich ontwikkeld heeft tot een veilige behandeling. Ik verheug me erop om tijdens de avondsessie nader in te gaan op de bevindingen.’

‘TLD is de eerste medische procedure die zich op de hele long richt door overactieve parasympathische zenuwen bronchoscopisch te behandelen om verwijding van de luchtwegen te bevorderen en het gemakkelijker te maken voor patiënten om adem te halen. Deze eenmalige procedure kan een belangrijk middel zijn voor klinische verbetering op lange termijn bij patiënten met COPD,’ aldus dr. Slebos.

Nuvaira heeft onlangs aangekondigd dat de inschrijving van patiënten in het AIRFLOW-2-onderzoek, het eerste placebogecontroleerde klinische onderzoek naar TLD met het Nuvaira-systeem bij patiënten met matige tot ernstige COPD, is afgerond. Het AIRFLOW-2-onderzoek (NCT-nr. 02058459), dat bedoeld is om de veiligheid en werkzaamheid van TLD bij patiënten met matige tot ernstige COPD te beoordelen, wordt uitgevoerd in 16 instellingen in West-Europa, waaraan 82 patiënten deelnemen.

‘Het doet ons groot genoegen om gegevens over nieuwe uitkomsten bekend te maken en een hoofdrol te spelen in vier klinische abstracten op ERS 2017, de grootste bijeenkomst ter wereld van ademhalingsdeskundigen,’ zei Shane Gleason, commercieel-directeur van Nuvaira. “We zijn evenzeer tevreden met de positieve feedback van de instellingen die deelnemen aan het AIRFLOW-2-onderzoek, dat voortbouwt op de ontdekkingen en reeds verzamelde gegevens over de behandeling van overactieve zenuwen in de luchtwegen tijdens TLD en het potentieel om een blijvende verbetering voor de hele long te bieden.’

Over COPD

COPD is de overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals een aandoening van de kleine luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden gekenmerkt door chronische en niet volledig reversibele luchtwegobstructie die de normale ademhaling belemmert. Geschat wordt dat COPD 4 à 10 procent van alle volwassenen in Europese landen treft en meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd[1],[2].

Momenteel worden de meeste patiënten farmacologisch behandeld. Eén of twee keer per dag worden geïnhaleerde medicijnen gebruikt om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen. Andere vormen van behandeling zijn onder meer longrevalidatie, zuurstoftoediening en een chirurgische ingreep. Deze behandelingen bieden tijdelijke verlichting. De jaarlijkse financiële last van longziekten in Europa is 141 miljard euro en COPD is goed voor bijna de helft.[3] In de Verenigde Staten kost COPD naar schatting meer dan 50 miljard dollar per jaar.[4]

Over Nuvaira

Nuvaira (voorheen bekend als Holaira) is een particuliere onderneming met hoofdkwartier in Minneapolis, Minn. (VS). Het bedrijf ontwikkelt het Nuvaira™-longdenervatiesysteem dat zich toespitst op chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma door overactieve zenuwen in de luchtwegen te behandelen tijdens gerichte longdenervatie* (TLD). Nuvaira heeft in januari 2016 de CE-markering ontvangen voor zijn Nuvaira-longdenervatiesysteem voor gebruik tijdens TLD. Nadere informatie is te vinden op www.Nuvaira.com.

# # #

Opmerking voor de media: Het minisymposium vindt plaats in de namiddag op 12 september, om 17.30 u, in vergaderzaal Blauw 2, in Congrescentrum MiCo, te Milaan.

Informatie voor de media:

Amy Wolter

+1 (763) 450-5676

info@nuvaira.com

 

*Gerichte longdenervatie (TLD) is momenteel in klinisch onderzoek voor chronische obstructieve longziekte en is nog niet in de handel verkrijgbaar.

Nuvaira is een handelsmerk van Nuvaira, Inc.

[1] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2017. Fore Pharma.

[2] http://www.efanet.org/get-advice/copd

[3] http://www.efanet.org/get-advice/copd

[4] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 rapport

Nuvaira kondigt voltooiing aan van inschrijving in eerste placebogecontroleerde klinische onderzoek van gerichte longdenervatie voor COPD

Minneapolis, Minn. (VS), 27 juni 2017 – Nuvaira (voorheen bekend als Holaira), een ontwikkelaar van medische hulpmiddelen voor de behandeling van obstructieve longziekten, heeft vandaag de voltooiing aangekondigd van de inschrijving van patiënten in het AIRFLOW-2-onderzoek, het eerste placebogecontroleerde klinische onderzoek van gerichte longdenervatie* (TLD) met toepassing van het Nuvaira™-longdenervatiesysteem bij patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD). In het AIRFLOW-2-onderzoek (NCT#02058459) dat bedoeld is om de veiligheid van TLD te beoordelen bij patiënten met matige tot ernstige COPD in 16 instellingen in West-Europa werden 82 patiënten ingeschreven.

COPD is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit. Het wordt gekenmerkt door een aanhoudend beperkte luchtstroom als gevolg van een geleidelijke vernauwing van de luchtwegen, waardoor normaal ademhalen wordt belemmerd met kortademigheid (dyspneu), piepende ademhaling, een beklemd gevoel op de borst en een productieve hoest als gevolg.

“Het eerste gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische onderzoek van gerichte longdenervatie afronden is een belangrijke mijlpaal om de integriteit van de wetenschappelijke gegevens te garanderen terwijl Nuvaira een nieuwe behandelingsoptie voor COPD-patiënten ontwikkelt”, zei Jim Pavliska, vicepresident Clinical Affairs van Nuvaira. “We zijn erg tevreden met de lopende feedback van de 16 instellingen die deelnemen aan het AIRFLOW-2-onderzoek omdat het belangrijke inzichten levert voor het optimaliseren van de procedure van de workflow en de patiëntselectie voor het komende kernonderzoek AIRFLOW-3.”

Het Nuvaira-longdenervatiesysteem is een kathetersysteem dat wordt gebruikt voor het behandelen van overactieve zenuwen in de luchtwegen tijdens TLD. Het is een eenmalige bronchoscopie procedure die gebruikmaakt van de dNerva™ dubbelgekoelde RF-katheter om ablatieve therapie te verschaffen die geobstrueerde luchtwegen opent om de ademhaling te verbeteren, met het potentieel van blijvende verbetering voor de gehele long bij patiënten met matige tot ernstige COPD.

“We zijn enthousiast door onze ervaring met het AIRFLOW-2-onderzoek dat gebruikmaakt van het Nuvaira-systeem”, zei Professor Felix Herth, M.D., Ph.D., FCCP, voorzitter, Pneumologie und Beatmungsmedizin (afdeling pneumologie en respiratoire zorggeneeskunde), Thoraxklinik, Universiteit van Heidelberg. “Omdat COPD een progressieve ziekte is waaraan miljoenen mensen lijden en die het systeem aanzienlijk financieel belast, is het absoluut noodzakelijk dat we betere behandelingsmethoden vinden. Deze nieuwe COPD-technologie kan mogelijk een ware doorbraak betekenen voor patiënten omdat de eenmalige procedure een klinische verbetering op lange termijn kan betekenen”, ging Professor Herth verder.

“TLD is de eerste medische procedure die gericht is op de gehele long door overactieve parasympatische zenuwen via bronchoscopie te verstoren om verwijding van de luchtwegen te bewerkstelligen waardoor ademhalen gemakkelijker wordt”, zei Dirk-Jan Slebos, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van het onderzoek, Universitair Medisch Centrum, Groningen, Nederland. “Ons eerdere onderzoek geeft aan dat gebruikmaken van het longdenervatiesysteem van Nuvaira haalbaar en veilig is en er zijn tekenen dat de therapie werkt. In het huidige onderzoek hebben we twee groepen COPD-patiënten vergeleken op placebogecontroleerde manier om de veiligheid en haalbaarheid ervan aan te tonen terwijl het behandelingseffect gescheiden wordt van het placebo-effect. Details van het onderzoek zullen besproken worden tijdens de ERS-bijeenkomst in Milaan, Italië in september.”

Over COPD

COPD is de overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals een aandoening van de kleine luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden gekenmerkt door chronische en niet volledig reversibele luchtwegobstructie die de normale ademhaling belemmert. Geschat wordt dat COPD 4 à 10 procent van alle volwassenen in Europese landen treft en meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd[1],[2].

Momenteel worden de meeste patiënten farmacologisch behandeld. Eén of twee keer per dag worden geïnhaleerde medicijnen gebruikt om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen. Andere vormen van behandeling zijn onder meer longrevalidatie, zuurstoftoediening en een chirurgische ingreep. Deze behandelingen bieden tijdelijke verlichting. De jaarlijkse financiële last van longziekten in Europa is 141 miljard euro en COPD is goed voor bijna de helft.[3] In de Verenigde Staten kost COPD naar schatting meer dan 50 miljard dollar per jaar.[4]

Over Nuvaira

Nuvaira (voorheen bekend als Holaira) is een particuliere onderneming met hoofdkwartier in Minneapolis, Minn. (VS). Het bedrijf ontwikkelt het Nuvaira™-longdenervatiesysteem dat zich toespitst op chronische obstructieve longziekte (COPD) door overactieve zenuwen in de luchtwegen te behandelen tijdens doelgerichte longdenervatie* (TLD). Nuvaira heeft in januari 2016 de CE-markering ontvangen voor zijn Nuvaira-longdenervatiesysteem voor gebruik tijdens TLD. Meer informatie is te vinden op www.Nuvaira.com.

Instellingen die deelnemen aan het klinische AIRFLOW-2-onderzoek:

Instelling Hoofdonderzoeker in centrum Land
1.       AKH Linz Bernd Lamprecht, MD Oostenrijk
2.       Otto Wagner Spital Arschang Valipour, MD* Oostenrijk
3.       CHRU de Lille-Hôpital Calmette Thierry Perez, MD Frankrijk
4.       CHU de Grenoble – Hôpital Michallon Christoph Pison, MD Frankrijk
5.       CHU de Paris – Hôpital Bichat Claude Bernard Armelle Marceau, MD Frankrijk
6.       CHU de Reims – Hôpital Maison Blanche Gaetan Deslee, MD Frankrijk
7.       CHU de Strasbourg – Nouvel Hôpital Civil Romain Kessler, MD Frankrijk
8.       Asklepios-Fachkliniken Munchen Gauting Wolfgang Gesierich, MD Duitsland
9.       Charite-Universitatsmedizin Berlin Ralf-Harto Huebner, MD Duitsland
10.    Klinikverbund Kempten Oberallgäu Christian Schumann, MD Duitsland
11.    Ruhrlandklinik Essen Kaid Darwiche, MD Duitsland
12.    Thoraxklinik Heidelberg Felix Herth, MD Duitsland
13.    Universitätsklinikum Bonn Dirk Skowasch, MD Duitsland
14.    Academic Medical Center Peter Bonta, MD Nederland
15.    University Medical Center Groningen Dirk-Jan Slebos, MD* Nederland
16.    Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust Pallav Shah, MD Verenigd Koninkrijk

 

* Hoofdonderzoekers van het AIRFLOW-2-onderzoek

# # #

Perscontact:

Shane Gleason
Nuvaira
+1 (703) 772-3035
sgleason@Nuvaira.com

*Gerichte longdenervatie (TLD) is momenteel in klinisch onderzoek voor chronische obstructieve longziekte en is nog niet in de handel verkrijgbaar.

Nuvaira is een handelsmerk van Nuvaira, Inc.

[1] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2017. Fore Pharma.
[2] http://www.efanet.org/get-advice/copd
[3] http://www.efanet.org/get-advice/copd
[4] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 rapport