Nuvaira kondigt aan dat vier klinische abstracten geaccepteerd zijn voor presentatie op het internationale ERS-congres – Behandeling van COPD en astma met gerichte longdenervatie is het hoofdthema van het minisymposium

MILAAN, 7 sept. 2017 – Nuvaira, een ontwikkelaar van medische hulpmiddelen voor de behandeling van obstructieve longziekten, heeft vandaag aangekondigd dat vier wetenschappelijke abstracten over het Nuvaira™-longdenervatiesysteem zijn geaccepteerd voor presentatie op het aanstaande 27ste internationale congres van de European Respiratory Society (ERS), dat 9–13 sept. 2017 te Milaan, Italië, wordt gehouden. De abstracten kunnen worden bekeken op de ERS 2017-website.

Tijdens een thematische-postersessie over endoscopische longvolumereductie en TLD, die zondagmiddag, 10 september, plaatsvindt presenteren deskundige wetenschappers hun bevindingen uit onderzoeken over de veiligheid en werkzaamheid van gerichte longdenervatie* (targeted lung denervation, TLD), een bronchoscopische procedure die ontwikkeld is om obstructieve luchtwegziekte te verlichten. De abstracten lichten belangrijk preklinisch onderzoek naar de fysiologische respons op longdenervatie evenals klinisch onderzoek naar gezondheidsgerelateerde verbeteringen van de kwaliteit van leven toe.

Voorts heeft Nuvaira aangekondigd dat ze een ‘s avonds gehouden minisymposium bij het ERS organiseren over het gebruik van TLD voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma. Het programma wordt gezamenlijk voorgezeten door Alvar Agustí, M.D., PhD, directeur van de Clínic Thorax Institute in Barcelona, en professor Felix Herth, M.D., PhD, FCCP, voorzitter, divisie voor longziekten en ademhalingszorg, Thoraxklinik, aan de universiteit van Heidelberg. Vijf medische deskundigen presenteren hun bevindingen over onderwerpen zoals: neurale aansturing van glad spierweefsel in de luchtwegen, werkingsmechanisme van TLD, het AIRFLOW-1- en AIRFLOW-2-onderzoek naar TLD bij patiënten met COPD, en het RELIEF-1-onderzoek naar TLD bij patiënten met ernstig astma.

‘Ik voel me enorm gesterkt door de gegevens na één jaar van het gerandomiseerde AIRFLOW-1-onderzoek naar TLD met het Nuvaira-longdenervatiesysteem bij patiënten met COPD,’ zei Dirk-Jan Slebos, M.D., PhD, hoofdonderzoeker van het onderzoek, Universitair Medisch Centrum, Groningen, Nederland. ‘Zoals bij eerdere haalbaarheidsonderzoeken leveren de AIRFLOW-1-gegevens sterke aanwijzingen dat TLD haalbaar is, dat de behandeling een aanhoudend effect heeft en zich ontwikkeld heeft tot een veilige behandeling. Ik verheug me erop om tijdens de avondsessie nader in te gaan op de bevindingen.’

‘TLD is de eerste medische procedure die zich op de hele long richt door overactieve parasympathische zenuwen bronchoscopisch te behandelen om verwijding van de luchtwegen te bevorderen en het gemakkelijker te maken voor patiënten om adem te halen. Deze eenmalige procedure kan een belangrijk middel zijn voor klinische verbetering op lange termijn bij patiënten met COPD,’ aldus dr. Slebos.

Nuvaira heeft onlangs aangekondigd dat de inschrijving van patiënten in het AIRFLOW-2-onderzoek, het eerste placebogecontroleerde klinische onderzoek naar TLD met het Nuvaira-systeem bij patiënten met matige tot ernstige COPD, is afgerond. Het AIRFLOW-2-onderzoek (NCT-nr. 02058459), dat bedoeld is om de veiligheid en werkzaamheid van TLD bij patiënten met matige tot ernstige COPD te beoordelen, wordt uitgevoerd in 16 instellingen in West-Europa, waaraan 82 patiënten deelnemen.

‘Het doet ons groot genoegen om gegevens over nieuwe uitkomsten bekend te maken en een hoofdrol te spelen in vier klinische abstracten op ERS 2017, de grootste bijeenkomst ter wereld van ademhalingsdeskundigen,’ zei Shane Gleason, commercieel-directeur van Nuvaira. “We zijn evenzeer tevreden met de positieve feedback van de instellingen die deelnemen aan het AIRFLOW-2-onderzoek, dat voortbouwt op de ontdekkingen en reeds verzamelde gegevens over de behandeling van overactieve zenuwen in de luchtwegen tijdens TLD en het potentieel om een blijvende verbetering voor de hele long te bieden.’

Over COPD

COPD is de overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals een aandoening van de kleine luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden gekenmerkt door chronische en niet volledig reversibele luchtwegobstructie die de normale ademhaling belemmert. Geschat wordt dat COPD 4 à 10 procent van alle volwassenen in Europese landen treft en meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd[1],[2].

Momenteel worden de meeste patiënten farmacologisch behandeld. Eén of twee keer per dag worden geïnhaleerde medicijnen gebruikt om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen. Andere vormen van behandeling zijn onder meer longrevalidatie, zuurstoftoediening en een chirurgische ingreep. Deze behandelingen bieden tijdelijke verlichting. De jaarlijkse financiële last van longziekten in Europa is 141 miljard euro en COPD is goed voor bijna de helft.[3] In de Verenigde Staten kost COPD naar schatting meer dan 50 miljard dollar per jaar.[4]

Over Nuvaira

Nuvaira (voorheen bekend als Holaira) is een particuliere onderneming met hoofdkwartier in Minneapolis, Minn. (VS). Het bedrijf ontwikkelt het Nuvaira™-longdenervatiesysteem dat zich toespitst op chronische obstructieve longziekte (COPD) en astma door overactieve zenuwen in de luchtwegen te behandelen tijdens gerichte longdenervatie* (TLD). Nuvaira heeft in januari 2016 de CE-markering ontvangen voor zijn Nuvaira-longdenervatiesysteem voor gebruik tijdens TLD. Nadere informatie is te vinden op www.Nuvaira.com.

# # #

Opmerking voor de media: Het minisymposium vindt plaats in de namiddag op 12 september, om 17.30 u, in vergaderzaal Blauw 2, in Congrescentrum MiCo, te Milaan.

Informatie voor de media:

Amy Wolter

+1 (763) 450-5676

info@nuvaira.com

 

*Gerichte longdenervatie (TLD) is momenteel in klinisch onderzoek voor chronische obstructieve longziekte en is nog niet in de handel verkrijgbaar.

Nuvaira is een handelsmerk van Nuvaira, Inc.

[1] Global Chronic Obstructive Pulmonary Disease Epidemiology and Patient Flow – 2017. Fore Pharma.

[2] http://www.efanet.org/get-advice/copd

[3] http://www.efanet.org/get-advice/copd

[4] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 rapport