Holaira kondigt eerste wetenschappelijke presentaties over gerichte longdenervatie (Targeted Lung Denervation, TLD) voor COPD aan

Zes uittreksels gepresenteerd tijdens ERS International Congress 2014

Minneapolis, Minnesota (VS), 8 sept. 2014 – Holaira, Inc., een ontwikkelaar van medische apparatuur die obstructieve longziektes behandelt, kondigde vandaag de eerste presentaties van wetenschappelijke data aan over het gebruik van het Holaira™ Lung Denervation System in een procedure die gerichte longdenervatie* (Targeted Lung Denervation, TLD) heet, tijdens het European Respiratory Society (ERS) International Congress 2014, 6-10 sept., in München, Duitsland. De gepresenteerde data bevatten resultaten van de eerste twee multicentrische haalbaarheidsstudies van het Holaira-systeem bij patiënten met chronische obstructieve longziekte (chronic obstructive pulmonary disease, COPD).

Holaira is bezig met het ontwikkelen van een nieuw katheter-gebaseerd systeem om COPD aan te pakken door de overactieve zenuwen van de luchtwegen te behandelen tijdens TLD, een eenmalige bronchoscopische procedure die een ablatieve therapie biedt die de belemmerde luchtwegen opent en daarmee de ademhaling verbetert, en het potentieel heeft om een blijvende verbetering van de gehele longen te bieden. COPD is een van de meest voorkomende, maar onvoldoende erkende, ziekte- en doodsoorzaken. Een belangrijk kenmerk is een aanhoudende beperking van de luchtstroom vanwege de progressieve vernauwing van de luchtwegen, wat normale ademhaling belemmert. Dit resulteert in kortademigheid (dyspneu), piepende ademhaling, beklemming in de borst en een productieve hoest. Van COPD, een progressieve ziekte, wordt geschat dat 4 tot 10 procent van volwassenen in Europese landen getroffen zijn.[1] Wereldwijd hebben bijna 190 miljoen mensen COPD[2], waarvan meer dan 15 miljoen volwassenen in de VS deze diagnose hebben gehad.[3]    

De innovatieve technologie van het bedrijf is het onderwerp van zes uittreksels die tijdens het ERS International Congress worden gepresenteerd, inclusief mondelinge presentaties over de twee multicentrische haalbaarheidsstudies van het Holaira-systeem voor patiënten met COPD.

“Ons onderzoek geeft de indicatie dat het gebruik van het Lung Denervation System van Holaira voor TLD-therapie haalbaar en veilig is”, zei Dirk-Jan Slebos, MD, PhD, hoofdonderzoeker, Universitair Medisch Centrum, Groningen, Nederland. “Bovendien is er bewijs, in deze zeer vroege fase voor open label-onderzoek, voor een werkende therapie, aangezien onze patiënten een aanzienlijke verbetering van hun longfunctie hebben ervaren, evenals verhoogde tolerantie voor fysieke oefeningen en verbetering van de kwaliteit van het leven in vergelijking met hun toestand vóór de procedure. Wij zijn bemoedigd over het potentieel van deze nieuwe bronchoscopische therapie”.

De multicentrische haalbaarheidsstudies werden uitgevoerd in zes locaties in Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Zuid-Afrika.

Tot nadenken stemmend onderzoek over de anti-inflammatoire effecten van TLD werd op het Congres ook getoond door Loes E.M. Kistemaker, PhD. Volgens Martin Mayse, M.D., chief technology officer en medeoprichter van Holaira, “Het potentieel voor het remmen van ontsteking van de luchtwegen bij COPD-patiënten is van klinisch belang. Acetylcholine is de primaire neurotransmitter in de luchtwegen. Het is algemeen bekend dat deze verantwoordelijk is voor bronchoconstrictie en de afscheiding van slijm, maar er is ook steeds meer bewijs dat dit eveneens een rol speelt bij de ontsteking van de luchtwegen. Door zich te richten op de parasympathische innervatie van de longen, kan TLD niet alleen de hoeveelheid bronchoconstrictie en afscheiding van slijm verlagen, maar zou het ook de ontsteking kunnen verminderen. Vroege bevindingen wekken deze suggestie, en we zijn van plan om hier in meer detail naar te kijken in hierop volgende studies”, ging Dr. Mayse verder.

Gelijktijdig met het Congres zal Holaira de gastheer zijn voor het eerste educational symposium over TLD, op maandagavond 8 sept. Professor Marc Decramer, MD, PhD, Voorzitter, Universiteitsziekenhuizen Leuven, België, en Professor Felix Herth, MD, PhD, FCCP, Voorzitter, Divisie voor longziektes en respiratoire verzorgingsgeneeskunde, Thoraxklinik, Universiteit van Heidelberg, Duitsland, zijn de voorzitters van een panel van vooraanstaande longartsen en wetenschappers die de noodzaak van nieuwe COPD-therapieën zullen bespreken, evenals preklinisch werk met het Holaira-systeem en TLD haalbaarheidsstudies.  De aanstaande AIRFLOW-1 willekeurige, placebogecontroleerde, multicentrische klinische studie zal ook met het publiek bekeken worden.

[1] http://www.efanet.org/chronic-obstructive-pulmonary-disease/

[2] COPD, mei 2013, TDR, Inc.

[3] CDC MMWR, 23 nov 2012, Vol 51, Nr.46

 

Informatie over de uittreksels waarnaar in dit persbericht wordt gerefereerd is hieronder te vinden:

Anti-inflammatory effects of targeted lung denervation in patients with COPD (Anti-ontstekingseffecten van gerichte longdenervatie bij patiënten met COPD)
Loes E.M. Kistemaker, Dirk-Jan Slebos, Herman Meurs, Huib A.M. Kerstjens, Reinoud Gosens.

Bilateral targeted lung denervation in patients with COPD in a single procedure (Bilateraal gerichte longdenervatie bij patiënten met COPD met een enkele procedure)
Arschang Valipour, Christophe Pison, Romain Kessler, Gaetan Deslee.

Efficacy of targeted lung denervation on patients with moderate to severe COPD (Werkzaamheid van gerichte longdenervatie bij patiënten met matige tot zware COPD)
Dirk-Jan Slebos, Karin Klooster, Coenraad F.N. Koegelenberg, Johan Theron, Dorothy Steyn, Martin Mayse.

Importance of surface cooling during targeted lung denervation for COPD (Belang van oppervlaktekoeling tijdens gerichte longdenervatie voor COPD)
Martin Mayse, Philip Johnson, James Hummel.

Safety and feasibility of targeted lung denervation in patients with moderate to severe COPD (Veiligheid en uitvoerbaarheid van gerichte longdenervatie bij patiënten met matige tot zware COPD)
Dirk-Jan Slebos, Karin Klooster, Coenraad FN Koegelenberg, Johan Theron, Dorothy Steyn, Martin Mayse, Chris T. Bolliger.

Targeted lung denervation in the healthy sheep model – A potential treatment for COPD (Gerichte longdenervatie in het gezonde schapenmodel – Een mogelijke behandeling voor COPD)
Martin Mayse, Philip Johnson, John Streeter, Mark Deem, James Hummel.

About Holaira – Holaira, Inc., is een privébedrijf voor longdenervatie dat minimaal invasieve producten ontwikkelt om ademhalen gemakkelijker te maken voor patiënten die last hebben van obstructieve longziektes. Holaira, opgericht in 2008, werkt momenteel aan een vernieuwend katheter-gebaseerd systeem dat het potentieel heeft om longfunctie, inspanningscapaciteit en levenskwaliteit te verbeteren voor patiënten met chronische, obstructieve longziektes. Voor meer informatie gaat u naar www.holaira.com.

# # #

*Gerichte longdenervatie (Targeted Lung Denervation, TLD) wordt momenteel klinisch onderzocht voor chronische obstructieve longziekte en is nog niet commercieel beschikbaar. Holaira is een handelsmerk van Holaira, Inc.